Cite.ueb.edu.vn
 
 
   

 

 

Đăng ký học Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Tài chính/ Nguồn nhân lực liên kết Benedictine (Mỹ)

  * Họ và tên
  * Số điện thoại
  * Email
 
Download form yêu cầu thông tin:
Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Tài chính/ Nguồn nhân lực liên kết Benedictine (Mỹ)
Upload form thông tin đã điền:  (rar, zip)
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn