Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh level 3


                                             SCHEDULE Level 3
                     8:00 AM - 11:00 AM: Monday, Thursday, Friday
                                 1:30-4:30 PM: Tuesday, Saturday
                              Course duration: 25 Units/1,5 months

 

No

Day

Date

SKILL

1

Monday

27/08/2018

Reading. Writing

2

Tuesday

28/08/2018

Listening, Speaking

3

Wednesday

29/08/2018

Reading. Writing

4

Thursday

30/08/2018

Listening, Speaking

5

Friday

31/08/2018

Reading. Writing

6

Tuesday

04/09/2018

Listening, Speaking

7

Wednesday

05/09/2018

Reading. Writing

8

Thursday

06/09/2018

Listening, Speaking

9

Friday

07/09/2018

Reading. Writing

10

Monday

10/09/2018

Listening, Speaking

11

Tuesday

11/09/2018

Reading. Writing

12

Wednesday

12/09/2018

Listening, Speaking

13

Thursday

13/09/2018

Reading. Writing

14

Friday

14/09/2018

Listening, Speaking

15

Monday

17/09/2018

Reading. Writing

16

Tuesday

18/09/2018

Listening, Speaking

17

Tuesday

18/09/2018

Reading. Writing

18

Friday

20/09/2018

Listening, Speaking

19

Saturday

22/09/2018

Reading. Writing

20

Saturday

22/09/2018

Listening, Speaking

21

Moday

24/09/2018

Reading. Writing

22

Tuesday

25/09/2018

Listening, Speaking

23

Tuesday

25/9/2018

Reading. Writing

24

Wednesday

26/09/2018

Listening, Speaking

25

Thursday

27/09/2018

Final test 4 skills

 


 

 

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn