Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh level 2

 

                                          SCHEDULE Level 2

                              2:00 PM: From Monday to Friday

                           Course duration: 50 Units/2,5 months

 

No

Day

Date

SKILL

1

Tuesday

28/08/2018

Listening

2

Wednesday

29/08/2018

Reading

3

Thursday

30/08/2018

Listening

4

Tuesday

04/09/2018

Listening

5

Wednesday

05/09/2018

Reading

6

Thursday

06/09/2018

Writing

7

Friday

07/09/2018

Speaking

8

Monday

10/09/2018

Listening

9

Tuesday

11/09/2018

Reading

10

Wednesday

12/09/2018

Writing

11

Thursday

13/09/2018

Speaking

12

Friday

14/09/2018

Listening

13

Monday

17/09/2018

Reading

14

Tuesday

18/09/2018

Writing

15

Wednesday

19/09/2018

Speaking

16

Thursday

20/09/2018

Listening

17

Friday

21/09/2018

Reading

18

Monday

24/09/2018

Writing

19

Tuesday

25/09/2018

Speaking

20

Wednesday

26/09/2018

Listening

21

Thursday

27/09/2018

Reading

22

Friday

28/09/2018

Writing

23

Monday

01/10/2018

Speaking

24

Tuesday

02/10/2018

Mid Term 4 Skills

25

Wednesday

03/10/2018

Listening

26

Thursday

04/10/2018

Reading

27

Friday

05/10/2018

Writing

28

Monday

08/10/2018

Speaking

29

Tuesday

09/10/2018

Listening

30

Wednesday

10/10/2018

Reading

31

Thursday

11/10/2018

Writing

32

Friday

12/10/2018

Speaking

33

Monday

15/10/2018

Listening

34

Tuesday

16/10/2018

Reading

35

Wednesday

17/10/2018

Writing

36

Thursday

18/10/2018

Speaking

37

Friday

19/10/2018

Listening

38

Monday

22/10/2018

Reading

39

Tuesday

23/10/2018

Writing

40

Wednesday

24/10/2018

Listening

41

Thursday

25/10/2018

Reading

42

Friday

26/10/2018

Writing

43

Monday

29/10/2018

Listening

44

Tuesday

30/10/2018

Reading

45

Wednesday

31/10/2018

Writing

46

Thursday

01/11/2018

Listening

47

Friday

02/11/2018

Writing

48

Monday

05/11/2018

Listening

49

Tuesday

06/11/2018

Writing

50

Wednesday

07/11/2018

Final Term 4 Skills 

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn