Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Thời khóa biểu lớp Tiếng Anh level 1

          

                                 SCHEDULE Level 1

                                 9:00 AM: From Monday to Friday

                               Course duration: 60 Units/3 months

No

Day

Date

SKILL

1

Monday

27/08/2018

Reading

2

Tuesday

28/08/2018

Reading

3

Wednesday

29/08/2018

Reading

4

Thursday

30/08/2018

Reading

5

Tuesday

04/09/2018

Reading

6

Wednesday

05/09/2018

Reading

7

Thursday

06/09/2018

Listening

8

Friday

07/09/2018

Reading

9

Monday

10/09/2018

Listening

10

Tuesday

11/09/2018

Reading

11

Wednesday

12/09/2018

Listening

12

Thursday

13/09/2018

Reading

13

Friday

14/09/2018

Listening

14

Monday

17/09/2018

Reading

15

Tuesday

18/09/2018

Reading

16

Wednesday

19/09/2018

Reading

17

Thursday

20/09/2018

Reading

18

Friday

21/09/2018

Listening

19

Monday

24/09/2018

Reading

20

Tuesday

25/09/2018

Reading

21

Wednesday

26/09/2018

Reading

22

Thursday

27/09/2018

Listening

23

Friday

28/09/2018

Mid Term Listening+Reading

24

Monday

01/10/2018

Writing

25

Tuesday

02/10/2018

Speaking

26

Wednesday

03/10/2018

Listening

27

Thursday

04/10/2018

Reading

28

Friday

05/10/2018

Writing

29

Monday

08/10/2018

Speaking

30

Tuesday

09/10/2018

Listening

31

Wednesday

10/10/2018

Reading

32

Thursday

11/10/2018

Writing

33

Friday

12/10/2018

Speaking

34

Monday

15/10/2018

Listening

35

Tuesday

16/10/2018

Reading

36

Wednesday

17/10/2018

Writing

37

Thursday

18/10/2018

Speaking

38

Friday

19/10/2018

Listening

39

Monday

22/10/2018

Reading

40

Tuesday

23/10/2018

Writing

41

Wednesday

24/10/2018

Speaking

42

Thursday

25/10/2018

Listening

43

Friday

26/10/2018

Reading

44

Monday

29/10/2018

Writing

45

Tuesday

30/10/2018

Seaking

46

Wednesday

31/10/2018

Listening

47

Thursday

01/11/2018

Reading

48

Friday

02/11/2018

Writing

49

Monday

05/11/2018

Speaking

50

Tuesday

06/11/2018

Listening

51

Wednesday

07/11/2018

Reading

52

Thursday

08/11/2018

Writing

53

Friday

09/11/2018

Speaking

54

Monday

12/11/2018

Listening

55

Tuesday

13/11/2018

Reading

56

Wednesday

14/11/2018

Speaking

57

Thursday

15/11/2018

Listening

58

Friday

16/11/2018

Reading

59

Monday

19/11/2018

Speaking

60

Tuesday

20/11/2018

Final test 4 skills

 

                                 

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn