Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản lý công liên kết ĐH Uppsala (Thụy Điển)

 

 

Lý do lựa chọn chương trình

 
  1. Quyền lợi sinh viên: Đồng thời trở thành sinh viên của 2 trường Đại học danh giá, Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN & Đại học Uppsala Thụy Điển

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý công tạo điều kiện cho học viên Việt Nam được theo học một chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, nhận bằng danh giá với chi phí thấp.

- Chương trình giảng dạy, chất lượng đào tạo do Đại học Uppsala - Thụy Điển trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn của Đại học Uppsala - Thụy Điển bao gồm giảng viên tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy tiên tiến, tài liệu học tập cập nhật và trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại.

2. Bằng cấp: Được nhận Bằng Thạc sĩ Quản lý Công do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn