Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 3 - GV. Nguyễn Thị Thanh Vân

 

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Vũ Quỳnh

Anh

12/08/2000

2

Trần Mỹ

Anh

29/05/2000

3

Chu Quang

Anh

17/10/2000

4

Lưu Gia

Bảo

01/03/2000

5

Phạm Thị Minh

Châu

22/01/2000

6

Tạ Đăng

Hiếu

24/06/2000

7

Mai Dương Quang

Huy

13/10/2000

8

Chu Đức

Minh

01/07/2000

9

Trần Lê

Minh

15/10/1999

10

Nguyễn Khôi

Nguyên

10/07/2000

11

Lê Vũ Xuân

Quỳnh

10/11/2000

12

Hoàng Thu

Thảo

09/06/2000

13

Hoàng Anh

Thi

10/06/2000

14

Phạm Thu

Trang

25/10/2000

15

Khotnhotha

Vivath

03/07/1997

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn