Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 2 - GV.Phạm Đình Tùng

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Hà Thanh

Ngọc

26/09/2000

2

Đặng Vũ

Long

25/12/2000

3

Phạm Hoàng

Anh

23/09/1998

4

Hoàng Quang

Nhân

13/10/2000

5

Trần Thái

Bình

07/09/2000

6

Nguyễn Văn Hải

Long

27/05/2000

7

Đinh Hoàng

Sơn

03/09/2000

8

Nguyễn Đức

Kiên

06/08/2000

9

Trương Thị Ánh

Linh

11/01/2000

10

Nguyễn Anh

19/08/2000

11

Nguyễn Hữu

An

05/01/2000

12

Hoàng Thị

Trang

28/10/2000

13

Mai Ngọc

Minh

23/02/2000

14

Phạm Thị Linh

Chi

23/09/2000

15

Nguyễn Phạm Đức

Anh

27/08/2000

 
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn