Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 2 - GV.Nguyễn Trọng Dũng

 

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Trương Tuệ

Anh

19/08/2000

2

Đào Yến

Chi

05/10/2000

3

Phạm Tiến

Đạt

26/01/2000

4

Nguyễn Thu

Hằng

19/11/2000

5

Đỗ Thị Ngọc

Huyền

28/02/2000

6

Bùi Quốc

Hưng

04/11/2000

7

Nguyễn Tùng

Khanh

08/06/2000

8

Trịnh Ngọc

Long

25/03/2000

9

Phí Văn

Mạnh

29/04/2000

10

Nguyễn Thị Nhật

Tâm

22/03/2000

11

Trần Ngọc

05/04/2000

12

Tạ Đức

Long

10/10/2000

13

Hà Đức

Thắng

02/12/2000

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn