Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 2 - GV.Nguyễn Hồng Quân

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Võ Tuấn

Anh

04/04/2000

2

Bạch Đăng

Chung

17/08/2000

3

Nguyễn Hoàng

Dũng

15/10/2000

4

Đỗ Gia

Hiển

01/04/2000

5

Nguyễn Hữu

Hiệp

27/03/2000

6

Nguyễn Thị

Huệ

18/06/2000

7

Nguyễn Quốc

Huy

06/09/2000

8

Đỗ Thiên

Hương

09/07/2000

9

Dương Nhật

Minh

25/11/2000

10

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

17/08/2000

11

Trần Thị Thu

Phương

30/08/2000

12

Phạm Đức

Phương

10/04/2000

13

Nguyễn Tất

Thắng

10/11/2000

14

Trần Huyền

Trang

15/10/2000

15

Phạm Thanh

Tùng

28/05/2000

16

Nguyễn Phương

Trà

04/01/2000

17

Trần Hà

Trang

10/11/2000

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn