Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 1 - GV.Nguyễn Trung Đức

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Bùi Duy

Anh

07/09/2000

2

Lê Hà Kiều

Anh

14/06/2000

3

Đinh Thị Ngọc

Ánh

27/11/2000

4

Vũ Quốc

Cường

30/01/2000

5

Nguyễn Đình

Đàm

18/04/2000

6

Nguyễn Tùng

Dương

22/12/2000

7

Đào Nguyên

Dương

15/09/2000

8

Bùi Thu

16/06/2000

9

Lưu Trung

Kiên

07/09/2000

10

Trần Thị Minh

Ngọc

29/06/2000

11

Nguyễn Hồng

Nhung

16/12/2000

12

Doãn Thị Bảo

Phương

10/05/2000

13

Dương Văn

Quang

11/04/2000

14

Nguyễn Duy

Quang

30/07/2000

15

Ngô Đức

Sơn

27/07/2000

16

Lê Phương

Thảo

27/03/2000

17

Trần Phương

Thảo

28/11/2000

18

Nguyễn Huyền

Trang

22/06/2000

19

Lê Anh

Tuấn

01/10/2000

 

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn