Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 1 - GV.Nguyễn Thị Nga

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Nguyễn Thanh

Anh

02/01/2000

2

Nguyễn Huy Hoàng

Anh

08/11/2000

3

Phan Hoàng

Bách

23/11/2000

4

Nguyễn Minh

Châu

18/08/2000

5

Nguyễn Thị

Hương

22/08/2000

6

Trần Diệu

Linh

26/11/2000

7

Võ Khánh

Linh

05/08/2000

8

Lê Khánh

Linh

02/05/2000

9

Cấn Xuân

Long

20/09/2000

10

Đỗ Trang

Nhung

28/04/2000

11

Nguyễn Như

Phương

20/11/2000

12

Nguyễn Văn

Quý

14/11/1999

13

Nguyễn Phương

Thảo

28/10/2000

14

Bùi Thu

Trang

19/11/2000

15

Nguyễn Phan Hà

Trang

05/12/2000

16

Vy Mạnh

Tuấn

29/03/2000

17

Nguyễn Minh

Tuấn

18/10/2000

Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn