Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh sách sinh viên lớp Tiếng Anh level 1 - GV.Lê Hồng Công & Phạm Thị Hoa

STT

Họ và đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

1

Nguyễn Quỳnh

Anh

18/08/2000

2

Dương Thị Ngọc

Ánh

13/10/2000

3

Thân Trọng

Dũng

07/12/2000

4

Phạm Mạnh

Hùng

18/04/2000

5

Nguyễn Tá

Hưng

03/03/2000

6

Lê Trần Thảo

Linh

15/12/2000

7

Lương Khánh

Ly

28/12/2000

8

Nguyễn Ngọc Bảo

San

01/11/2000

9

Phạm Phú

Sơn

04/10/2000

10

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

30/03/2000

11

Nguyễn Xuân

Toản

08/08/2000

12

Bùi Hà

Trang

20/08/2000

 
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn