Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản lý công liên kết ĐH Uppsala (Thụy Điển)

 

 

Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

STT

Họ tên Giảng viên

Đơn vị công tác

CV Giảng viên

1

GS.TS Phan Huy Đường

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 PhanHuyDuong.pdf

2

PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 PhamThiHongDiep.pdf

3

PGS.TS Hoàng T.Thúy Nguyệt

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 HoangThiThuyNguyet

4

PGS.TS Vũ Đức Thanh

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 VuDucThanh

5

PGS.TS Nguyễn Anh Thu

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 Nguyen AnhThu.pdf

6

T.S Phan Chí Anh

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 PhanChiAnh.pdf

7

T.S Nguyễn Thùy Anh

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenThuyAnh.pdf

8

T.S Đỗ Minh Cương

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 DoMinhCuong.pdf

9

T.S Vũ Anh Dũng

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 VuAnhDung

10

T.S Lê Thị Hồng Điệp

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 LeThiHongDiep.pdf

11

TS. Trương Minh Đức

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 TruongMinhDuc.pdf

12

TS. Trần Đức Hiệp

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 TranDucHiep.pdf

13

TS. Nguyễn Khắc Hùng

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenKhacHung

14

TS.Nguyễn Mạnh Hùng

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenManhHung

15

T.S Hoàng Khắc Lịch

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 HoangKhacLich.pdf

16

TS. Đỗ Tiến Long

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 DoTienLong.pdf

17

TS. Nguyễn Đăng Minh

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenDangMinh.pdf

18

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenCamNhung.pdf

19

T.S Trần Quang Tuyến

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 TranQuangTuyen.pdf

20

T.S Nguyễn Đức Thành

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenDucThanh.pdf

21

T.S Nguyễn Ngọc Thắng

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenNgocThang

22

T.S Đào Thị Bích Thủy

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 DaoThiBichThuy.pdf

23

T.S Trần Thị Thanh Thủy

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 TranThiThanhThuy

24

 T.S Đỗ Xuân Trường

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 DoXuanTruong.pdf

25

T.S Đinh Thị Thanh Vân

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 DinhThiThanhVan.pdf

26

T.S Nguyễn Quốc Việt

ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 NguyenQuocViet.pdf

27

T.S Anders Linborn

ĐH Uppsala

 Anders Lindbom.pdf

28

T.S Lars Ake Philips

ĐH Uppsala

 Ake Phillip.pdf

29

T.S Lars – Torsten Erikkson

ĐH Uppsala

 Lars - Torsten Eriksson.pdf

30

T.S Seven – Erik Svard

ĐH Uppsala

 SvenEricSvard.pdf

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn