Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - ĐH Benedictine (Mỹ)

 

 

Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

STT

Họ tên Giảng viên

CV giảng viên

1

PGS.TS Vũ Anh Dũng

 VuAnhDung

2

PGS.TS Nguyễn Văn Định

 NguyenVanDinh.pdf

3

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi

 NguyenVietKhoi.pdf

4

PGS.TS Đặng Đức Sơn

 DangDucSon

5

PGS.TS Phó Đức Tài

 PhoDucTai

6

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

 NguyenNgocThang

7

PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy

 TranThiThanhThuy

8

TS. Craig Nathanson

 Dr Craig.pdf

9

TS. Chuck Johnson

 Chuck Johnson

10

TS. Deboral Hockman

 Deboral Hockman

11

TS. Hamoid Noorani

 Hamid Noorani .pdf

12

TS. Jack McEnery

Jack McEnery.pdf

13

TS. Maria Chen

 YMChen.pdf

14

TS. Michael Vasilou

 Michael Vasilou

15

TS. Roannal Revers

 Roannal Revers

16

TS. Sandra Koeplin - Gall

 KoeplinGall.pdf

17

TS. Stephen Nunes

 Stephen Nunes

18

 TS. Vincent Liu

 VincentLiu.pdf

19

TS. Phạm Đức Cường

 Pham Duc Cuong.pdf

20

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

NguyenThiThuHang.pdf

21

TS. Nguyễn Khắc Hùng

  NguyenKhacHung.pdf

22

TS. Đào Thị Thanh Lam

 DaoThiThanhLam

23

TS. Đỗ Tiến Long

 DoTienLong.pdf

24

TS. Lê Trung Thành

 LeTrungThanh.pdf

25

TS. Bạch Ngọc Thắng

 BachNgocThang.pdf

26

TS. Nguyễn Mạnh Thế

 Nguyễn Mạnh Thế

27

TS. Đào Thị Bích Thủy

 DaoThiBichThuy.pdf

28

TS. Đỗ Xuân Trường

 DoXuanTruong.pdf

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn