Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Góc học viên

 

 

Cuộc sống sinh viên tại Đại học Benedictine

Văn phòng hỗ trợ sinh viên Đại học Benedictine cam kết nâng cao chất lượng học tập và phát triển kỹ năng cá nhân. Đặc biệt là các giá trị về trách nhiệm cộng đồng, đa dạng, công bằng xã hội, phẩm giá con người và di sản của Benedictine bằng việc cung cấp các chương trình khích lệ sự công bằng, chăm sóc sức khỏe, hợp tác và lãnh đạo.
Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên là nhà ở, sức khỏe và tinh thần.
Văn phòng hỗ trợ sinh viên chịu trách nhiệm về dịch vụ sinh viên, chương trình giáo dục, và kinh nghiệm học tập đạt được thông qua các hoạt động ngoại khóa. Công tác sinh viên tương tác với sinh viên thông qua các tổ chức và chương trình để tạo ra một môi trường đáp ứng được nhu cầu của từng sinh viên. Đại học Benedictine cũng quan tâm đến toàn bộ cảm nhận, sự phát triển và thành công của các sinh viên đại học Benedictine cho cả sinh viên nội trú và sinh viên ngoại trú. 

Tham gia Benedictine
Sứ mệnh: 
Student life hỗ trợ việc học tập của sinh viên trên lớp, khuyến khích phát triển cá nhân và làm phong phú thêm kinh nghiệm đại học thông qua các chương trình khuyến khích học sinh đạt được cơ thể, tinh thần phù hợp với truyền thống Công giáo và Benedictine
Giá trị:
 
Thành công học tập
Hỗ trợ sinh viên "Mục tiêu học tập thông qua hướng dẫn, hỗ trợ về học thuật và dịch vụ ăn ở cho sinh viên khuyết tật"
Sự thích hợp cho cộng đồng:
Phát huy các giá trị của sinh viên trong cộng đồng thông qua các khu dân cư và chương trình, các chương trình hợp tác và sự tham gia của bố mẹ trong cuộc sống đại học.
Cân bằng cuộc sống
Nhấn mạnh vai trò của học tập, làm việc, giải trí và hoạt động cầu nguyện trong sự phát triển của mỗi sinh viên Benedictine
Phát triển nghề nghiệp
Chuẩn bị cho các sinh viên và cựu sinh viên cho sự nghiệp của mình bằng cách trang bị những công cụ và chiến lược cần thiết để quản lý hiệu quả thời gian và sự nghiệp của mình.
Lối sống lành mạnh
Thúc đẩy sức khỏe cá nhân và sự thịnh vượng thông qua các cuộc thi thể thao, vận động viên thể thao trong các chương trình giải trí, y tế và giáo dục chăm sóc sức khỏe.
Kỹ năng lãnh đạo
Truyền cảm hứng cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và công dân tốt thông qua giáo dục lãnh đạo và tạo cơ hội để áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo.
Sự phát triển về tinh thần
Cung cấp các cơ hội cho sinh viên được thực hiện đức tin của họ, mở rộng sự hiểu biết của họ về các đức tin khác, và hiểu biết thêm về giá trị của Benedictine.
Sinh hoạt sinh viên
SInh viên được tham gia các chương trình ngoại khóa hỗ trợ mục tiêu cá nhân của sinh viên và tạo cơ hội để tương tác với xã hội một cách tích cực và cạnh tranh lành mạnh.
Giá trị đa dạng
Phát triển sự độc đáo của từng cá nhân bằng việc thúc đẩy tham gia các chương trình trong khuôn viên đại học, cung cấp các chương trình để mở rộng nhận thức của sinh viên về văn hóa và kinh nghiệm sống, nhấn mạnh vào giá trị về hiểu biết, nhân phẩm và sự tôn trọng.
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn